A

ARCISZEWSKI CEZARY MICHAŁ

(ur. 14 IV 1962 Szczecin), mgr ekonomii. Studia: Politechnika Szczecińska (1985), studia podyplomowe z Organizacji Przetwarzania Danych i Rachunkowości oraz Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach z udziałem skarbu państwa. Praca zawodowa: 1985–1988 Szczecińskie Zakłady Papiernicze „Skolwin” (mistrz ds. transportu), 1988–1990 Zakłady Chemiczne „Police” (specjalista ds. ekonom.), 1990–1998 Urząd Gminy Police (zastępca Burmistrza), 1998–2000 EKOTECH sp. z o.o.(dyr. ds. rozwoju), 2000–PEC S.A. (Prezes Zarządu-Dyrektor). Członek, na przestrzeni lat, różnych rad nadzorczych, między innymi SSR „Gryfia” SA, Trans-Net SA Police, INFRAPARK SA Police, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.
Działalność w organach i instytucjach samorządu terytorialnego: zastępca Burmistrza Polic dwie kadencje 1990–1998, radny Rady Gminy i Miasta Police II kadencji 1994–1998 (z listy PFW „Gryf”), radny Sejmiku wojewódzywa zachodniopomorskiego I kadencji 2000–2002 (z listy UW), radny Powiatu Polickiego II i III kadencji 2002–2006, od 2006 do chwili obecnej (2010), z list Wspólnoty Samorządowej „Gryf”), przewodniczący Rady Powiatu ostatni rok II kadencji 2005–2006, oraz II kadencji 2006 – obecnie (2010), przewodniczący Klubu Radnych Wspólnoty Samorządowej „Gryf” w Radzie Powiatu. Delegat Gminy Police do Sejmiku Samorządowego województwa szczecińskiego II kadencji 1994–1998. Przedstawiciel Gminy Police do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” a następnie Stow.arzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” 1993–2002; członek Zarządu Związku w I kadencji.k
Aktywna działalność na rzecz utworzenia Euroregionu „Pomerania”, członek Rady Euroregionu od chwili powstania przez dwie kadencje 1995–2001, członek pierwszego komitetu sterującego Euroregionu.
Zainteresowania: historia (ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej), sport (szczególnie piłka nożna i pływanie). Żonaty, ojciec dwóch córek.

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();