D

DĄBROWSKA EWA

(6 IV 1965 Szczecin). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1997). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Piotra Kowalskiego. W swej twórczości uprawia malarstwo olejne, batik, rzeźbę. Założycielka i kierownik Galerii „Obok” w MOK Police. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Artystów Galeria „Obok”. Organizator międzynarodowych plenerów w kraju i zagranicą: m.in. Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny „Europejskie Inspiracje” w Gołuchowie (Wielkopolska). Mieszka i tworzy w Policach.

DEMBEK TOMASZ

(28 IV 1968 Szamotuły). Trener pływania w IUKP „Wodnik” Police, wychowawca medalistów MP (A. Podlecka, A. Bany), ME i MŚ Federacji INAS-FID „Sprawni Razem” (Tomasz Bojanowski – 5 medali ME i 2 MŚ).

DOBA ALEKSANDER

(9 IX 1946 Swarzędz, Wielkopolska). Szybownik i skoczek spadochronowy (na studiach), żeglarz (sternik jachtowy), kajakarz Klubu Kajakowego „Alchemik” Police i AKTK „Pluskon” Szczecin (od 1990), przepłynął kajakiem 62 tys. km (rekordzista Polski, w tym kilkanaście tys. po morzach); 3xIII w AMP w Kajakarstwie Górskim, 2xI w AMP w KG, 9 medali w klasie drużynowej AMP (5xI, w tym 2-krotnie z synami Bartłomiejem i Czesławem); jeden z pionierów kajakowej turystyki morskiej w Polsce, samotne wyprawy: kajakiem z Polic do Elbląga i dalej do Gdyni (wzdłuż granicy morskiej kraju 1991), kajakiem z Polic przez Niemcy i dookoła Danii do Polic (2417 km w 55 dni – 1998), kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do Polic (4227 km w 80 dni - 1999), kajakiem za Koło Podbiegunowe Północne z Polic do Narwiku (5369 km w 101 dni – 2000), kajakiem dookoła Bajkału – „Magicznego Morza Syberii” (1954 km w 41 dni – 2009); posiadacz Złotej Międzynarodowej Odznaki Kajakowej ICF, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kajakowej, Przodownik Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia, Instruktor Turystyki Kajakowej Stopnia Związkowego. „Na liczniku kajakowym” ma 64 000 km, w tym kilkanaście tysięcy km po morzach. W 2011 r. Aleksander Doba opłynął samotnie kajakiem Ocean Atlantycki.

DRZAZGA KAZIMIERZ

(5 V 1951 Ostrołęka, Mazowsze). Mgr historii. Wykształcenie: Technikum Przemysłu Papierniczego w Ostrołęce (1971) - technik mechanik; studia: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie - licencjat (2002) specjalność społeczno-samorządowa, Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2004), Wydzial Zarządzania i Ekonomiki Usług, zaoczne studia podyplomowe US (2005), specjalność: zarządzanie logistyczne.
Praca: 1971 Zespół Elektrowni Ostrołęka B - obchodowy turbin, 1971–1973 zasadnicza służba wojskowa, 1973–1989 ZCh „Police” - automatyk dyżurny, 1989–1991 przew. NSZZ „Solidarność” w ZCh „Police”, 1992–1998 organizator i pierwszy komendant Straży Miejskiej w Policach, 1998–2002 naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Gminy w Policach, 2003–2006 ZCh „Police” SA - specjalista, 2006-2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA - członek zarządu - dyrektor ds. ochrony środowiska i bezpieczeństwa portów, 2008–2009 ZMPSiŚ SA – pełnomocnik zarządu.
Działalność związkowa, społeczna i polityczna: uczestnik strajków w sierpniu 1980, od 1982 członek ścisłego kierownictwa „Solidarność Nadodrza”, od 1985 czł. Tajnego Tymczasowego Prezydium Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”, od 1989, przewodniczący Podregionu „Nadodrza” NSZZ „Solidarność”, 1989–1991 przewodniczący NSZZ „Solidarność” w ZCh „Police” i członek Prezydium Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego, 1989 pełnomocnik i współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego w Policach, 1983–1989 współredaktor podziemnego czasopisma „Solidarność Nadodrza”, 1987–1991 członek Społecznej Rady Diecezjalnej przy ówczesnym ks. biskupie ordynariuszu Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Kazimierzu Majdańskim, 1994 współzałożyciel i w latach 1994–2006 wiceprezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Policach - obecnie członek zarządu, 1986–1989 członek szczecińskiego Klubu Katolików, 1995–2003 współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Policach, wiceprezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w stanie wojennym w Szczecinie. Od 2001 członek - założyciel Prawa i Sprawiedliwości, 2001–2008 pełnomocnik powiatowy PiS, członek Rady Politycznej oraz członek Prezydium Zarządu Okręgowego PiS. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Żona Wiesława, dwóch dorosłych, żonatych synów oraz dwoje wnucząt.
Zainteresowania: historia Polski, beletrystyka, zagadnienia społeczno-samorządowe, socjologia społeczna.

DUDEK WOJCIECH

(urodzony 1956 na Kujawach). Działacz społeczny i polityczny. Wykształcenie średnie. Od najmłodszych lat bardzo aktywny społecznie i politycznie. Zwolennik systemu demokratycznego, co wielokrotnie udowodnił w swojej działalności opozycyjnej. Już jako 15-latek, w 1971 roku, wspólnie ze swoim kolegą z samorządu klasowego skutecznie interweniował u ówczesnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w obronie swobód religijnych, grożąc zorganizowanym buntem młodzieży szkolnej. Od tego momentu nie było roku, w którym nie uczestniczyłby w rozmaitych akcjach skierowanych przeciwko doktrynalnej polityce partii komunistycznej. Swoją działalność prowadził na terenach wojewodztw: bydgoskiego, łódzkiego, katowickiego i szczecińskiego.
W Katowicach wiosną w 1980 za działalność przeciwko PZPR (jako kandydat do PZPR oskarżył na piśmie partię i jej dygnitarzy o okradanie i oszukiwanie robotników, rzucając pod nogi sekretarza podartą legitymację kandydacką) został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy. Nie poddał się tej decyzji i podjął walkę prawną o przywrócenie do pracy. Determinacja z jaką walczył zjednoczyła go ze środowiskiem ludzi pracy ze Śląska. Skuteczność i słuszność jego dążeń zafascynowała nawet zakładowego radcę prawnego, który zdecydował się przejść na jego stronę i wspomógł go od strony prawnej, za co później sam stracił pracę. Walka zakończyła się sukcesem i został przywrócony do pracy.
Od 1983 zamieszkał w Policach. Tu również jako pracownik Zakładów Chemicznych zaangażował się w działalność związkową i polityczną. Bardzo szybko zjednoczył ruch związkowy na wydziale amoniaku ZCh „Police” i stanął na jego czele. W ramach tego ruchu wspólnie z pracownikami przeprowadził szereg spektakularnych akcji w obronie i w interesie praw pracowniczych. Jedną z nich było usunięcie z funkcji szefa związków zawodowych A. Sury pomimo zaciekłego oporu dyrekcji zakładów oraz komórki PZPR. (o czym szeroko pisano w opozycyjnej gazetce „Nadodrze”).
W 1988 wygrał wybory do rady pracowniczej z największym w całych zakładach wynikiem i na krótko został zastępcą przewodniczącego Rady Pracowniczej ZCh „Police” W. Diakuna. Odwołany z tej funkcji za to, że ujawnił i publicznie napiętnował nieprawidłowości jakich dopuszczali się niektórzy członkowie prezydium rady.
W 1990 wygrał konkurs i objął kierownictwo w OW Łukęcin. W 1991 został zwolniony z pracy w oparciu o nieprawdziwe zarzuty. Natychmiast po zwolnieniu skierował pozew przeciwko Zakładom Chemicznym o bezpodstawne pozbawienie pracy i wystąpił z „Solidarności”. W sądzie wygrał bezapelacyjnie i dyrekcja zakładów zwróciła się do niego z prośbą o zawarcie ugody. Zawarł ją, lecz nie przyjął propozycji powrotu do pracy w ZCh „Police”.
Od 1993 rozpoczął działalność gospodarczą na własny rachunek i prowadzi ją do dziś, ciągle udzielając się społecznie i politycznie, m.in. jako sekretarz zarządu powiatowego PO RP w Policach (2004–2006). Obecnie jako prezes stowarzyszenia Police XXI gromadzi w nim mieszkańców przejawiających ponadprzeciętne zainteresowanie i wiedzę o samorządzie terytorialnym, a jako członek prezydium rady osiedlowej uczestniczy w bezpośrednich działaniach samorządu terytorialnego. Prowadzi również własny internetowy serwis publicystyczno-dyskusyjny pod nazwą „Police Tak czy Nie”.

DYMITROWSKA EWA zd. CHMIELEWSKA

(ur. w 1955). Szczecinianka z urodzenia, z Policami związana od 1962. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 2 w Policach. Po nauce w Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie i studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej została nauczycielem w matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach, gdzie w 1989, decyzją rady pedagogicznej została wybrana na dyrektora placówki. W okresie 10-letniego kierowania placówką, we współpracy z Klubem Sportowym „Chemik” powołała pierwsze w Policach klasy sportowe. W 1999 powierzono jej kierowanie nowo powołanym Gimnazjum nr 3, funkcję tę sprawowała do momentu przejścia w 2007 na emeryturę. W 2001 została pierwszym w woj. zachodniopomorskim nauczycielem dyplomowanym.

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();