Ochrona zabytków

W niniejszym dziale umieszczamy różne wątki tematyczne związane z ochroną zabytków w Gminie Police, na Pomorzu i w Polsce. Zestawienie obejmuje też niektóre akty prawne oraz GEZ - Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Police. Formę aneksu ma podrozdział: "Trendy i dokonania". Zawiera wybrane zagadnienia związane z ochroną zabytków w Polsce.


W związku z często pojawiającymi się wątpliwościami co do zakresu kompetencji poszczególnych struktur zajmujących się ochroną zabytków oraz odnośnie procedur obowiązujących w przypadku inicjatyw inwestycyjnych - prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zamieściliśmy w osobnym poddziale. Dokumentacja prawna będzie systematycznie aktualizowana.  


Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();