Biblioteka

inicjal_75_pxZapraszamy do działu, który nazwaliśmy „biblioteką”. Bo jest skonstruowany na wzór biblioteki realnej, tradycyjnej, z czytelnią i regałami z książkami. Nasze pracownie i zbiory znajdują się jedynie w przestrzeni wirtualnej, lecz właśnie dlatego są bardzo wygodne, łatwo dostępne i… tanie.


Biblioteka zawiera pozycje związane z Ziemią Policką i w tym kierunku będzie się dalej rozwijać. Wokladki_maronn miarę możliwości chcemy tu zestawić wartościowe dzieła związane z naszym regionem. Książek dotyczących Polic, ich dziejów oraz wybranych zagadnień opracowanych szczegółowo, nie ma jeszcze zbyt wiele, doliczymy się jednak kilkunastu pozycji naukowych i popularnonaukowych wydanych po roku 1945. Tak w Polsce, jak i w Niemczech.

Jeżeli te zasoby wzbogacimy o artykuły prasowe, internetowe blogi, albumy, przewodniki przedwojenne i powojenne, foldery i wydawnictwa okazjonalne – zbiory wzrosną nam kilkakrotnie. Problem w tym, że większość pozycji jest od lat niedostępna, nakłady są wyczerpane, nie ma szans na wznowienie wielu interesujących edycji. A przy charakterystycznym dla współczesności powszechnym braku czasu poszukiwanie ich w bibliotekach jest sporym obciążeniem.


okladki_z dziejow PolicPostanowiliśmy temu zaradzić poprzez umieszczenie dzieł zdigitalizowanych, czyli przekształconych na postać cyfrową w naszej bibliotece. Zbiory podzieliliśmy na działy wg porządku wyszczególnionego w menu z lewej strony. Kilka pozycji pojawi się w różnych zestawieniach, zawierają bowiem zarówno fragmenty pracy naukowej, jak i np. wspomnienia.
W projekcie nazwanym „biblioteka” umieściliśmy też dział „literatura piękna”. Chcemy w nim prezentować utwory literackie dotyczące Polic oraz – w osobnym zestawieniu – całkiem bogaty dorobek polickich środowisk artystycznych. Wybrańcy Pegaza zwykle nie dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na wydawanie tomików literackich w dużych nakładach, więc one również szybko znikają z rynku. Sądzimy, że nasza biblioteka potrafi je ocalić.


okladki_Police na przestrzeni dziejow

Jak zwykle przy umieszczaniu czyichś dzieł w internecie pojawia się zagadnienie praw autorskich. Rozwiązaliśmy je następująco. W przypadku pozycji, które zostały wydane przez naszą gminę – majątkowe prawa autorskie zostały odkupione, są jej własnością i problemu nie ma. Zastrzeżeń nie budzi również udostępnianie pozycji do których prawa autorskie wygasły. W przypadku książek i innych form wydawniczych, dla których obowiązuje ochrona autorskich praw majątkowych – do czasu uzyskania stosownych pozwoleń będziemy zamieszczali streszczenia wybranych prac.

 

Praca nad konstruowaniem funkcjonalnej biblioteki cyfrowej jest żmudna, wymaga wytrwałości i czasu. Sądzimy jednak, że zamierzenie uda się zrealizować.

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();