Muzeum

finis_rynek_640_px

Charakterystyka działów

inicjal_75_px● Układ logiczny rozpoczyna „Historia Polic”. Dział zawiera ujęcie dziejów miasta i związanych z nim okolic w formie syntetycznej, w postaci obszernej monografii poszczególnych epok i licznych „momentów granicznych”, wprowadzających Police na nowe drogi rozwoju.

● Świadectwem bogatej przeszłości są oczywiście „Zabytki”, ujęte w licznych poddziałach, wg przynależności historycznej i rodzajowej. Oprócz zachowanych obiektów, wymienianych w spisach wojewódzkich służb ochrony zabytków i w ewidencji gminnej, kilka plansz jest poświęconych zabytkom obecnie nieistniejącym (głównie sakralnym), które wpisały się w dzieje miasta i okolic.

● Bardzo rozbudowany dział, zawierający kilkaset cyfrowych eksponatów tworzy „Kartografia”. Jej osiągnięcia są zestawione w układzie chronologicznym, od najstarszych, ogólnych map Pomorza, poprzez mapy okolic Szczecina po doskonałe niemieckie Messtischblatty (skala 1:25000) i ich wycinki, dotyczące konkretnych miejscowości. Porównując odwzorowania kartograficzne z różnych okresów, zwłaszcza XX i XXI wieku, można odkryć dziś już nieobecne lub zatarte ślady rozwiązań przestrzennych oraz lokacje obiektów znanych współcześnie jedynie ze wspomnień i opisów historycznych.

● Podobne walory posiada dział „Dawne fotografie”. Zdjęcia, posegregowane najpierw wg kryteriów geograficznych, zgrupowane są następnie w tematyczne poddziały. Zbiór jest stale uzupełniany.

● „Kolekcje i zbiory” to miejsce przeznaczone do prezentowania indywidualnych i instytucjonalnych zasobów muzealnych, dotyczących Polic i Ziemi Polickiej w układzie tematycznym. Od kolekcji ogólnych po profilowe i szczegółowe.

● Muzeum zamykają dwa bardzo obszerne działy, będące w zasadzie autonomicznymi witrynami. Tworzą je monografie poświęcone ogromnym fabrykom chemicznym, które powstały w Policach w XX wieku.
Pierwsza to niemiecka wytwórnia benzyny syntetycznej, istniejąca w latach 1938-1945 – Hydrierwerke Stettin-Pölitz AG. Druga to Zakłady Chemiczne „Police” SA – gigantyczny kombinat zajmujący się przede wszystkim produkcją nawozów. Budowę rozpoczęto w roku 1965, fabryka istnieje i produkuje do dziś.

Obie fabryki, choć odmiennie ukierunkowane, odegrały ogromną rolę w dziejach XX-wiecznych Polic. Niemiecki kombinat wprowadził ówczesne Police-Pölitz do elitarnej grupy najważniejszych ośrodków przemysłowych III Rzeszy. Tym samym miasto zostało włączone w bezpośrednią służbę machinie II wojny światowej, co ostatecznie doprowadziło do jego zagłady.

Bez obecnych Zakładów Chemicznych nie byłoby współczesnych Polic.

_______

Na zdjęciu: - Późnogotycka kapliczka (prawdopodobnie pochodzącą z przełomu XV i XVI wieku) na dzisiejszym placu Bolesława Chrobrego w Policach. Była częścią pierwszego kościoła mariackiego, ktory z powodu licznych uszkodzeń został rozebrany w roku 1896. Kapliczkę pozostawiono jako pamiatkę po najstarszej świątyni Polic. Po ostatnim remoncie, wykonanym nakładem Gminy Police w roku 2009, ma tu swoją siedzibę Centrum Informacji Turystycznej.

 

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();