Prawa autorskie

§ Możliwie krótko o prawach autorskich – zasady korzystania ze zbiorów

A. Nauka i edukacja

inicjal_75_pxWitryna jest własnością Gminy Police. Całkowicie bezpłatnie i w dowolny sposób zasoby  mogą wykorzystywać uczniowie, studenci, nauczyciele, ludzie nauki, twórcy, miłośnicy historii itd. dla potrzeb prac szkolnych, dyplomowych, semestralnych, magisterskich oraz własnej działalności dydaktycznej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
Warunkiem nieodpłatnego korzystania z wszelkich zbiorów jest wskazanie źródła (adres witryny, ewentualnie wskazanie autora) oraz NIEPOWIELANIE pracy w celach komercyjnych żadną techniką edytorską (w szczególności w formie przedruku, rozpowszechniania kopii cyfrowych i publikacji internetowej). Przez „powielenie” rozumie się wykonanie więcej niż 5 kopii danej pracy (drukiem lub na nośnikach elektronicznych) oraz udostępnienie treści witryny poprzez skopiowanie jej – w części lub w całości – na własnej stronie internetowej. Powyższe zastrzeżenie oznacza zarazem, że wydruk 5 kopii np. pracy magisterskiej czy dyplomowej, zawierającej treści pobrane z witryny jest dozwolony i nie ma potrzeby uzgadniać tej czynności z właścicielem.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość otrzymania zezwolenia na nieodpłatne wykorzystanie zasobów w niskonakładowych pracach powielanych (np. doktorskich), skryptach, opracowaniach uniwersyteckich itp.

B. Inne zapotrzebowania

1. Dokumenty i źródła pisane
Zezwala się na pobieranie materiałów w całości z podaniem źródła pochodzenia (adres witryny).

2. Opracowania autorskie (publikacje zwarte lub artykuły)
Zezwolenie odnosi się do przytaczania cytatów w ogólnoprzyjętej postaci (do 20% w wykorzystującym cytaty tekście). Zwyczajowym warunkiem skorzystania z pozwolenia jest podanie źródła w postaci adresu witryny oraz autorstwa wykorzystanych materiałów. Bez osobnych uzgodnień NIE ZEZWALA SIĘ na dokonywanie przedruków (lub publikowania kopii cyfrowych: na nośnikach lub w internecie) całych pozycji, ani zamieszczania obszernych fragmentów pobranych z witryny tekstów w formie „wypisów” lub „tekstów źródłowych”.

3. Materiały ikonograficzne (zdjęcia, grafika, ryciny)

a) Materiały archiwalne, wobec których prawa autorskie wygasły (70 lat) lub posiadają postać licencji otwartej (ogólnodostępne) mogą być swobodnie wykorzystane, pod warunkiem podania źródła.

b) Materiały autorskie, w szczególności zdjęcia współczesne  i materiały zastrzeżone – konieczność uzgodnień z właścicielem witryny.
Istnieje możliwość otrzymania materiałów w wysokiej rozdzielczości i zakupienia prawa do ich wykorzystania.

4. Materiały kartograficzne
Ogólnodostępne, opublikowane: mapy, plany, szkice, pochodzące z kolekcji witryny – zezwala się na ich niekomercyjne wykorzystanie pod warunkiem podania źródła. Niepublikowane wcześniej materiały autorskie oraz materiały zastrzeżone – w przypadku prac komercyjnych (np. reklamówki, foldery) – wykorzystanie musi zostać uzgodnione z Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Gminy w Policach.

5. Materiały audiowizualne, prezentacje itp.
Nie zezwala się na ich wykorzystanie.

C. Przypadki szczególne

Zezwala się na wykorzystanie komercyjne zastrzeżonych zasobów dla potrzeb jednokrotnej publikacji prasowej lub jednokrotnej audycji telewizyjnej (radiowej), bez konieczności uzgadniania tego faktu z właścicielem witryny. Takiej możliwości nie przewiduje się w odniesieniu do publikacji internetowych z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana redakcja prasowa lub telewizyjna (radiowa) umieszcza artykuł lub emitowany materiał na własnej stronie internetowej.

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();