Ziemia policka

ziemia policka

inicjal_75_pxWspółczesne pojęcie: „Ziemia policka”, choć jak najbardziej uzasadnione, jest stosunkowo świeżej daty i liczy nie więcej, jak lat kilkadziesiąt. Formalnie odnosi się do obszaru wchodzącego w obręb Gminy Police, utworzonej w obecnym kształcie w roku 1975, między innymi za sprawą przejęcia terenów zlikwidowanych gmin Tanowo i Trzebież. 


Bezpośrednim powodem zmian administracyjnych był szybki rozwój Polic, w związku z budową i rozbudową Zakładów Chemicznych „Police”. Z małego, zniszczonego przez II wojnę światową miasteczka, powstał ośrodek przemysłowy, metropolitalny względem pozostałych miejscowości wchodzących w obręb gminy. Proces scalania „Ziemi Polickiej” przybrał na sile wraz z przemianami ustrojowymi i pojawieniem się autonomii samorządowej w dobie III Rzeczpospolitej. Na progu lat dwudziestych XXI wieku gmina i Ziemia policka mają kulturalno-administracyjną tożsamość.

 

Obecne granice administracyjne gminy obejmują mniej niż połowę historycznej „Ziemi polickiej”, zwanej po łacinie „terra Poliz”, której świadomościowe istnienie poświadczone jest w dokumentach źródłowych z XIII wieku. W roku 1269 książę Barnim I Dobry nadał biskupstwu kamieńskiemu dziesięcinę z „krainy polickiej” (terra Poliz). Wg dość zgodnej opinii historyków chodziło o rozległy, acz słabo zaludniony obszar, ciągnący się od Mścięcina i Tanowa, przez Police, Jasienicę i Trzebież aż po Nowe Warpno. Wyodrębnienie to, najprawdopodobniej odzwierciedlające przedpaństwowe stosunki plemienne, nie przekracza granicy XIII stulecia. Podczas podziału księstwa pomorskiego w roku 1295 nazwa terra Poliz już nie występuje. W wieku XIV jest już niemożliwa, w roku 1321 Police zostają poddane pod zarząd Szczecina, a rolę lokalnego centrum przejmuje Jasienica, w związku z rozwojem opactwa augustianów. Specyfika nadań i przywilejów otrzymywanych przez klasztor w ciągu blisko dwóch i pół wieku jego istnienia zmienia dotychczasową orientację geograficzno-kulturową w obrębie dawniejszej terra Poliz. Jasienica otwiera się w kierunku zachodnim, w stronę Trzebieży i Nowego Warpna, aż po Wkryujście (Ueckermünde), podległe Szczecinowi Police, w granicach określonych przywilejem lokacyjnym Barnima I, pozostają pod władzą książęcej metropolii.

 

Taki podział przetrwał kilka wieków i epok – czas upadku Księstwa, wojnę trzydziestoletnią, okres szwedzki, pruski i niemiecki, kiedy to miasteczko Police (Pölitz) znalazło się w obrębie powiatu Randow, podczas gdy Jasienica i miejscowości położone dalej, na północ i północny zachód, zostały przypisane do Kreis (powiatu) Ueckermünde. Kropkę nad „i” postawiła III Rzesza. W październiku 1939 roku powiat Randow został zlikwidowany, Police znalazły się w obrębie Wielkiego Szczecina (Gross Stettin).

 

Opisane na wstępie powojenne przekształcenia administracyjne po roku 1975 częściowo przywróciły XIII-wieczne wyodrębnienia. Współczesna Gmina Police, tożsama z dzisiejszą Ziemią Policką, obejmuje kilkadziesiąt miejscowości, które zostały scharakteryzowane w dalszej części tego opracowania. Zapraszamy do obejrzenia działów wyszczególnionych w menu. 

Copyright © 2011 police - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl
dodaj_1_do_licznika(); dodaj_1_do_licznika();